ลองมองไปที่ดอยสุเทพ

พื้นที่ที่มองเห็น
ดอยสุเทพ

กำลังค้นหาตำแหน่งของคุณ

ไม่สามารถระบุตำแหน่งของคุณได้

กรุณา Refresh หน้าเว็บไซต์อีกครั้ง

คุณเห็นดอยชัดไหม

บางวันมองดอยไม่เห็น ฟ้าอาจเต็มไปด้วยฝุ่นละออง pm10(ขนาดเล็ก) pm2.5(เล็กมาก) ณ ข้อมูลปัจจุบัน
pm10 และ pm2.5 คือขนาดของฝุ่นในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่อยู่ในอากาศ
pm10
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
กระทบต่อสุขภาพผู้แพ้อากาศ
กระทบต่อสุขภาพ
กระทบต่อสุขภาพมาก
อันตราย
ฝุ่นที่ pm10 เป็นระดับปกติ คุณภาพอากาศดีๆ
ฝุ่นขนาด pm10 ในระดับนี้ มีความเสี่ยงเล็กน้อยสำหรับบางคนที่สุขภาพอ่อนแอ, แพ้อากาศ
ฝุ่นขนาด pm10 ในระดับนี้ มีผลกระทบต่สุขภาพผู้แพ้อากาศ ,สุขภาพอ่อนแอ สำหรับคนทั่วไปไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นขนาด pm10 ในระดับนี้ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ไม่ควรทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากในขณะที่อยู่กลางแจ้ง
ฝุ่นขนาด pm10 ในระดับนี้ อันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และควรงดกิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก
คำเตือน อากาศเป็นอันตรายมาก หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านอย่างจริงจัง
pm2.5
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
กระทบต่อสุขภาพผู้แพ้อากาศ
กระทบต่อสุขภาพ
กระทบต่อสุขภาพมาก
อันตราย
ฝุ่นที่ pm2.5 เป็นระดับปกติ คุณภาพอากาศดีๆ
ฝุ่นขนาด pm2.5 ในระดับนี้ มีความเสี่ยงเล็กน้อยสำหรับบางคนที่สุขภาพอ่อนแอ, แพ้อากาศ
ฝุ่นขนาด pm2.5 ในระดับนี้ มีผลกระทบต่สุขภาพผู้แพ้อากาศ ,สุขภาพอ่อนแอ สำหรับคนทั่วไปไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ฝุ่นขนาด pm2.5 ในระดับนี้ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ไม่ควรทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากในขณะที่อยู่กลางแจ้ง
ฝุ่นขนาด pm2.5 ในระดับนี้ อันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และควรงดกิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก
คำเตือน อากาศเป็นอันตรายมาก หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านอย่างจริงจัง
ค่าเฉลี่ย µg/m³ ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
วัดสภาพอากาศโดย PCD ตำแหน่ง sensor ณ จุด ต. ศรีภูมิ
กดดูรายละเอียด...
share tweet

กลับมาอีกนะคะ